Jak dbać o głośnik

Zawsze wycierać wilgoć po użyciu głośnika. Jeśli głośnik będzie pozostawiony mokry, może dojść do zabrudzenia plamami wody, pleśnią itp.

Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do sekcji głośnika dostanie się woda. Nie oznacza to jednak usterki.

Wytrzeć wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika. Następnie wysuszyć głośnik w miejscu o dobrej wentylacji, aż nie będzie już śladów wilgoci.

Uwaga

  • Głośnik należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.

  • O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika.