Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony na podstawie umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw autorskich. Firma Sony jest zobowiązana do opublikowania treści umowy dla klientów, zgodnie z wymogiem właściciela praw autorskich tego oprogramowania.

Treść licencji można znaleźć pod poniższym adresem URL:

https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21x/

Uwaga dotycząca używanego oprogramowanie GNU GPL/LGPL

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie podlegające licencji GNU General Public License (nazywanej dalej „GPL”) lub GNU Lesser General Public License (nazywanej dalej „LGPL”). Stanowią one, że klienci mają prawo do nabycia, modyfikacji i redystrybucji kodu źródłowego wspomnianego oprogramowania zgodnie z warunkami załączonych licencji GPL lub LGPL. Kod źródłowy dla wymienionego powyżej oprogramowania jest dostępny w internecie.

Aby go pobrać, należy wejść na następującą stronę i wybrać nazwę modelu „SRS-XP700” lub „SRS-XP500”.

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux

Prosimy pamiętać, że firma Sony nie odpowiada na żadne pytania dotyczące treści kodu źródłowego.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być zmieniane, zawieszane lub zakończone bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie sytuacje.