Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Swój głos można przesyłać przez głośnik za pomocą podłączonego mikrofonu dynamicznego z normalnym wtykiem (Φ 6,3 mm) (dostępnego w sprzedaży).

  1. Obróć pokrętło poziomu MIC lub pokrętło poziomu MICGUITAR w stronę MIN, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

  2. Podłącz mikrofon zewnętrzny do gniazda MIC1 lub gniazda MIC2/GUITAR na głośniku.

  3. Ustaw głośność za pomocą pokrętła poziomu MIC lub pokrętła poziomu MICGUITAR.
  4. Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.

Uwaga

  • Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników lub Parowanie stereo dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany tylko przez ten głośnik, do którego jest podłączony mikrofon.