Nie można się połączyć z głośnikiem dla funkcji Połączenie głośników

  • Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z funkcją Połączenie głośników. Urządzenia zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.

  • Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony w ramach funkcji.

    (Szczegółowe informacje o procedurze aktualizacji - patrz Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania.)

  • Przed ustawieniem funkcji Połączenie głośników zaktualizuj „Sony | Music Center” do najnowszej wersji.

  • Upewnij się, że wszystkie głośniki do podłączenia w ramach funkcji znajdują się w zakresie 1 m.

  • Po podłączeniu kilku głośników wykonaj procedurę parowania między urządzeniem BLUETOOTH a głośnikiem, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.