Trzeba długo czekać na rozpoczęcie odtwarzania

W poniższych przypadkach pobranie danych audio może trwać dłużej.

  • Urządzenie USB ma dużo folderów lub plików.

  • Urządzenie USB ma bardzo skomplikowaną strukturę.

  • Urządzenie USB ma zbyt dużą pojemność pamięci dla głośnika.

  • Zbyt duża fragmentacja pamięci wewnętrznej urządzenia USB.