Nie wykryto urządzenia USB; odtwarzanie źródła audio nie działa; głośnik nie emituje dźwięku; odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu

  • Wyłącz głośnik, odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB, po czym ponownie włącz głośnik.

  • Podłączone urządzenie USB nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź informacje o zgodnych urządzeniach.

  • Sprawdź format pliku na urządzeniu USB. Głośnik nie obsługuje urządzeń USB sformatowanych w systemie plików innym niż FAT16 lub FAT32.*

    * Głośnik obsługuje systemy plików FAT16FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać tych systemów plików FAT. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia USB lub uzyskać u producenta.

  • Wróć do normalnego trybu odtwarzania za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

  • Kiedy podłączone urządzenie USB ma pamięć podzieloną na kilka partycji, głośnik może odtwarzać tylko pliki audio zapisane w pierwszej partycji.

  • Głośnik nie odtwarza plików zakodowanych lub chronionych hasłem.

  • Głośnik nie odtwarza plików zabezpieczonych technologią DRM (Digital Rights Management).

  • Jeśli podłączone urządzenie USB nie działa prawidłowo, sprawdź instrukcje obsługi dołączone do urządzenia USB.