Dźwięk cichnie podczas użytkowania

  • Kiedy głośnik pracuje na zasilaniu z wbudowanego akumulatora, dźwięk może zostać ściszony, jeśli wbudowany akumulator będzie bliski rozładowania, a wskaźnik CHARGE zacznie powoli migać. Nie oznacza to usterki.
  • Jeśli dźwięk zostanie ściszony podczas użytkowania, wykonaj poniższą procedurę.
    1. Wyłącz głośnik.
    2. Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.