Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. W chwili zakupu głośnika funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną.

  1. Włącz głośnik.

    Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na zielono.

    Głośnik się zaświeci.

Aby wyłączyć (zgasić)/włączyć (zaświecić) funkcję oświetlenia

Naciśnij przycisk LIGHT z tyłu głośnika, aby wyłączyć/włączyć funkcję oświetlenia.

Wskazówka

  • Używając funkcji „Illumination” w aplikacji „Sony | Music Center”, możesz włączać/wyłączać funkcję oświetlenia lub wybierać różne tryby oświetlenia.

Uwaga

  • Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.