Nie można naładować głośnika

  • Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głośnika. Następnie upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.