Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

 • Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

 • Jeśli głośnik nie był używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.

 • Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza mimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

 • Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.

 • Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Jeśli podczas ładowania wbudowanego akumulatora głośnik wykryje problem z jednego poniższych powodów, wskaźnik CHARGE (pomarańczowy) wyłączy się, nawet jeśli ładowanie nie zostało zakończone.

 • Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C – 35°C.

 • Problem z wbudowanym akumulatorem.

 • Ładowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo długo.

Uwaga

 • Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.

 • Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

 • Podczas ładowania głośnik się nagrzewa. To nie jest usterka.

 • Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.

 • Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilania, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy głośnik jest włączony.

  W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.

 • W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz przewód zasilania od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

 • Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.

 • Użycie koncentratora USB nie gwarantuje naładowania akumulatora.