Dźwięk z głośnika zawiera szumy, przeskakuje lub jest zniekształcony

  • Podłączone urządzenie USB nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź informacje o zgodnych urządzeniach.

  • Wyłącz głośnik, odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB, po czym ponownie włącz głośnik.

  • Upewnij się, że plik audio nie zawiera szumów lub zniekształceń. Szum może być generowany podczas kodowania pliku audio. W takim przypadku usuń plik audio i zakoduj oryginalny plik audio jeszcze raz. Jeśli dźwięk z głośnika zawiera szumy lub jest zniekształcony zawsze w tym samym miejscu podczas odtwarzania, oznacza to, że to plik może powodować problem.

  • Ustawiono niską wartość przepływności dla tworzenia lub kodowania plików audio. Zwiększ wartość przepływności i zakoduj oryginalny plik audio na urządzeniu USB.