Funkcja Auto Standby

Jeśli poniższe warunki będą trwały przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie.

W chwili zakupu funkcja Auto Standby jest ustawiona na włączoną.

Kiedy głośnik jest w trybie BLUETOOTH

  • Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.

  • Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN

  • Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.

  • Na urządzeniu audio podłączonym do gniazda AUDIO IN nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub muzyka (dźwięk) odtwarzana z urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN jest zbyt cicha.

Kiedy głośnik jest w trybie USB

  • Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.

  • Na urządzeniu USB podłączonym do portu PLAY/CHARGE (USB1) nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub muzyka (dźwięk) odtwarzana z urządzenia USB podłączonego do portu PLAY/CHARGE (USB1) jest zbyt cicha.

Wskazówka

  • Funkcję Auto Standby możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Uwaga

  • Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja Auto Standby jest wyłączona.

  • Jeśli głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Auto Standby jest wyłączona.