Zmienianie efektów dźwiękowych

Możesz zmieniać efekty dźwiękowe na głośniku.

Ciesz się bardziej dynamicznym dźwiękiem (efekt MEGA BASS)

Efekt dźwiękowy można ustawić na tryb MEGA BASS, wykonując jedną z poniższych procedur.

W chwili zakupu efekt dźwiękowy jest domyślnie ustawiony na tryb MEGA BASS.

 • W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].

 • Naciśnij przycisk MEGA BASS na głośniku.

  Każde naciśnięcie przycisku powoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie ustawienia efektu dźwiękowego na tryb MEGA BASS.

Uczucie uczestniczenia w występie na żywo (efekt LIVE SOUND)

W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Ustawianie korektora dźwięku według własnych preferencji (CUSTOM)

 1. W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] - [Settings] - [Sound].

 2. Wykonaj następujące czynności.

  • Dotknij [Sound Effect] - [CUSTOM].

  • Dotknij [Custom EQ], a następnie wyreguluj ustawienie korektora dźwięku odpowiednio do swoich preferencji.

Aby korzystać z głośnika z mniejszym zużyciem mocy wbudowanego akumulatora (tryb STAMINA)

Efekt dźwiękowy można ustawić na tryb STAMINA, wykonując jedną z poniższych procedur.

 • W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] - [Settings] - [Power Option], a następnie wybierz [STAMINA].

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEGA BASS/ STAMINA na głośniku przez około 3 sekundy.

  Aby wyłączyć ustawienie efektu dźwiękowego na tryb STAMINA, jeszcze raz naciśnij przycisk MEGA BASS/ STAMINA.

Kiedy efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb STAMINA, funkcja oświetlenia i efekty dźwiękowe, łącznie z trybem MEGA BASS, są ustawione na wyłączone.