Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 30 metrów.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5,0

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem a urządzeniem znajdującym się w odległości 30 m od siebie.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

 • Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
 • W pobliżu głośnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 • W pobliżu głośnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
 • W pobliżu głośnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają tej samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofale powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowego połączenia, jeśli głośnik jest używany w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.

Zakłócenia powodowane w stosunku do innych urządzeń

Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich użycie mogłoby spowodować wypadek.

 • W miejscach, gdzie występuje palny gaz, w szpitalu, w pociągu, w samolocie lub na stacji benzynowej
 • W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga

 • Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być podłączone, wymaga takiego samego profilu, co głośnik. Pamiętaj, że nawet w przypadku tego samego profilu urządzenia mogą działać inaczej, zależnie od ich specyfikacji.
 • Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku jest lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas słuchania muzyki.
 • Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby zapewniać bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
 • Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze wspomnianym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji danego urządzenia.
 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.
 • Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być podłączone do głośnika przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą występować zakłócenia.
 • Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie zakłóceń podczas transmisji.