Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

  • Umieść głośnik i urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.

  • W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik jest zgodny z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z wersją iOS 9.x lub starszą.

  • Aby korzystać z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, wykonaj parowanie z głośnikiem, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.

  • Jeśli wskaźnik(BLUETOOTH) nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij przycisk(BLUETOOTH). Usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) i wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać na niebiesko (tryb parowania).

  • Po zakończeniu inicjalizacji głośnika iPhone/iPod touch może nie być w stanie połączyć się z głośnikiem. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu na urządzeniu iPhone/iPod touch i wykonaj parowanie ponownie.

  • Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone i funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.

  • Jeśli głośnik nie jest wyświetlony na urządzeniu BLUETOOTH, wyłącz urządzenie i włącz urządzenie ponownie. Może to rozwiązać problem.