Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH i obsługiwać je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje ono poniższe profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.

Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dostarczoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Upewnij się wcześniej, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH i głośniku jest ustawiona na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności na głośniku może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/wstrzymane.

 1. Jeśli do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub gniazda AUDIO IN jest podłączone urządzenie USB lub kabel audio, odłącz to urządzenie lub kabel.

  Kiedy do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub gniazda AUDIO IN jest podłączone urządzenie USB lub kabel audio, nie słychać muzyki z żadnego urządzenia BLUETOOTH.

 2. Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)), a wskaźnik(BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

 3. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.
 4. Ustaw głośność, naciskając przyciski /+ (głośność) na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

  Podczas naciskania przycisków /+ (głośność) na głośniku lub regulacji głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik(zasilanie) zamiga raz albo 3 razy.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH wskaźnik(zasilanie) na głośniku może nie migać, nawet jeśli głośność będzie regulowana na urządzeniu BLUETOOTH.

  Podczas odtwarzania możesz używać przycisków na głośniku do wykonywania poniższych operacji.

  Wstrzymanie

  Naciśnij podczas odtwarzania przycisk(odtwarzanie), aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

  Przeskakiwanie do początku następnego utworu

  Podczas odtwarzania szybko dwukrotnie naciśnij przycisk(odtwarzanie).

  Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu*

  Podczas odtwarzania szybko 3 razy naciśnij przycisk(odtwarzanie).

  * Operacje różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na maksymalnym lub minimalnym poziomie, wskaźnik(zasilanie) zamiga 3 razy.

Uwaga

 • W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik jest zgodny z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z wersją iOS 9.x lub starszą.

 • Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może nie reagować prawidłowo na operacje wykonywane na głośniku.

 • Podczas odtwarzania muzyki na urządzeniu BLUETOOTH, nie podłączaj żadnego urządzenia do portu PLAY/CHARGE (USB1) ani do gniazda AUDIO IN. Podłączenie urządzenia do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub gniazda AUDIO IN spowoduje automatyczne przełączenie głośnika do trybu USB lub trybu AUDIO IN i nie będzie słychać muzyki z żadnego urządzenia BLUETOOTH.

 • Kiedy do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączone urządzenie, możesz nadal słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH podłączonego przez połączenie BLUETOOTH, wybierając na przykład [My Library] w aplikacji „Sony | Music Center”.

 • Podczas użytkowania urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.

 • Jeśli poziom wbudowanego akumulatora jest niski, maksymalna głośność głośnika spada.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczna regulacja głośności lub ustawienie wyjściowego sygnału audio na podłączonym urządzeniu.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.