Przełączanie urządzeń BLUETOOTH podłączonych jednocześnie (połączenie z kilkoma urządzeniami)

Głośnik może utrzymywać do 2 urządzeń BLUETOOTH podłączonych jednocześnie. Kiedy odtwarzanie rozpocznie się na jednym urządzeniu, podczas gdy odtwarzanie muzyki trwa na innym urządzeniu, głośnik przełączy źródło audio z urządzenia wcześniejszego na późniejsze i rozpocznie wysyłanie dźwięku przez zmienione urządzenie źródłowe.

 • Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Podłączenie urządzenia może być niemożliwe, zależnie od kombinacji urządzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

 1. Naciśnij przycisk(zasilania), aby włączyć głośnik.
 2. Sparuj głośnik z urządzeniami BLUETOOTH, takimi jak smartfon lub iPhone.

  Możesz podłączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie przez A2DP/AVRCP.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)).

Uwaga

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z połączenia z kilkoma urządzeniami.

 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH wykonanie 2 połączeń BLUETOOTH jednocześnie może nie być możliwe.

 • Nie można wyłączyć funkcji połączenia z kilkoma urządzeniami.

Rozłączanie połączenia z kilkoma urządzeniami

 • Naciśnij przycisk(zasilania), aby wyłączyć głośnik.

 • Kiedy wyłączysz funkcję BLUETOOTH na pożądanym urządzeniu BLUETOOTH lub zasilanie tego urządzenia, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (rozłączono BLUETOOTH)) i połączenie BLUETOOTH z głośnikiem zostanie rozłączone.