Łączenie z urządzeniem USB

Zgodne urządzenia USB

  • Urządzenia USB zgodne z klasą pamięci masowej USB

  • Urządzenia USB sformatowane przy użyciu systemu plików FAT (oprócz exFAT)

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym głośnikiem, nawet jeśli urządzenia te spełniają powyższe warunki.

Nie można korzystać z urządzeń iPhone/iPod touch podłączonych przez połączenie USB.

Uwaga

  • Kiedy konieczne jest podłączenie przewodu USB, należy użyć przewodu USB załączonego do urządzenia USB. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem USB.

  • Nie podłączaj urządzenia USB do głośnika za pomocą koncentratora USB.

  • Po podłączeniu urządzenia USB głośnik odczytuje wszystkie pliki zapisane na urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytywania urządzenia USB.

  • Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może występować opóźnienie w wykonaniu operacji przez głośnik.

  • Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/zapisującymi. Jeżeli pliki audio na urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą one wytwarzać szumy lub zakłócany dźwięk lub mogą w ogóle nie zostać odtworzone.

  • Ten głośnik może nie obsługiwać wszystkich funkcji dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.

  1. Podłącz urządzenie USB do portu PLAY/CHARGE (USB1).