Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp.

Głośnika można używać, podłączając do głośnika przenośne urządzenie audio itp. za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Uwaga

 • Przed nawiązaniem połączenia między głośnikiem a przenośnym urządzeniem audio zmniejsz głośność głośnika i urządzenia, aby uniknąć nagłego wybuchu dźwięku z głośnika.
 1. Jeśli do portu PLAY/CHARGE (USB1) jest podłączone urządzenie USB, odłącz to urządzenie.

  Jeśli do portu PLAY/CHARGE (USB1) będzie podłączone urządzenie USB, nie będzie słychać muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN.

 2. Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

  Użyj do podłączenia kabla audio z wtykiem mini stereo (bez oporu)*1 na obu końcach.

  *1 Jeśli używasz kabla audio (z wtykami stereo mini) ze znaczącym oporem, dźwięk może być cichszy. Dlatego najlepiej używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

 3. Włącz głośnik.*2

  Wskaźnik (zasilanie) zaświeci się na zielono.

  *2 Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie BLUETOOTH, które było wcześniej podłączone do głośnika, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem. W takim przypadku wskaźnik(BLUETOOTH) na głośniku zaświeci się na niebiesko.

 4. Włącz i rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.
 5. Ustaw głośność na podłączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

  Jeśli głośność jest regulowana poprzez operacje wykonywane na podłączonym przenośnym urządzeniu audio, wskaźnik(zasilanie) na głośniku nie będzie migać.

 6. Naciskaj przyciski /+ (głośność), aby ustawić głośność.

  Podczas naciskania przycisków /+ (głośność) w celu ustawienia głośności wskaźnik(zasilanie) zamiga raz albo 3 razy.

Wskazówka

 • Jeśli nie słychać dźwięku, zwiększ głośność na podłączonym urządzeniu.

Uwaga

 • Jeśli do gniazda AUDIO IN będzie podłączony kabel audio, pierwszeństwo będzie miał sygnał wyjściowy audio z gniazda AUDIO IN, a sygnał wyjściowy audio z urządzenia BLUETOOTH zostanie wyłączony. W zależności od stanu połączenia BLUETOOTH wskaźnik(BLUETOOTH) na głośniku świeci się lub miga na niebiesko. Nie oznacza to usterki.

 • Kiedy do głośnika jest podłączony kabel audio, możesz nadal słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH podłączonego przez połączenie BLUETOOTH, wybierając na przykład [My Library] w aplikacji „Sony | Music Center”.

 • W przypadku podłączenia przenośnego urządzenia audio do gniazda AUDIO IN i odtwarzania muzyki, nie możesz używać przycisków na głośniku do wykonywania operacji takich jak wstrzymywanie odtwarzania, przeskakiwanie do początku następnego utworu czy przeskakiwanie do początku bieżącego utworu.

 • Nie używaj gniazda AUDIO IN w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

 • Pamiętaj, aby po odłączeniu kabla audio od głośnika całkowicie założyć nakładkę.

  Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.