Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

 • Całkowicie odłączyć przewód zasilania od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas. Gdy odłączasz głośnik od sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Miejsce użytkowania

 • Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:

  • W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie

  • Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)

  • W miejscach bardzo zakurzonych

  • W miejscach narażonych na silne wibracje

 • Umieścić głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.

 • W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.

 • Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.

Inne

 • W przypadku korzystania z głośnika przez dłuższy czas temperatura głośnika może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

 • Nie używać ani nie zostawiać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C – 35°C). Jeśli głośnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.

 • Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.

 • Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.