Ładowanie urządzenia USB, takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, podłączając je do głośnika przez USB. Nawet jeśli głośnik nie jest podłączony do gniazda sieciowego, jego wbudowany akumulator może dostarczać zasilanie do urządzenia USB.

  1. Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub do portu CHARGE (USB2) za pomocą kabla USB (dostępnego w sprzedaży).

  2. Włącz głośnik.

    Wskaźnik (zasilanie) zaświeci się na zielono i głośnik rozpocznie zasilanie podłączonego urządzenia USB w celu naładowania akumulatora.

O prądzie zasilającym

Prąd zasilający jest ustawiany na jeden z 3 prądów (1,5 A/1 A/0,5 A), odpowiednio do liczby podłączonych urządzeń USB i głośności dźwięku głośnika.

Jeśli jednak urządzenia USB są podłączone równocześnie do portu USB1USB2, całkowity prąd zasilający dla 2 portów jest ograniczony do maksymalnie 2 A.

Uwaga

  • Jeśli głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Auto Standby jest wyłączona.

  • Kiedy głośnik pracuje tylko na zasilaniu z wbudowanego akumulatora, zasilanie podłączonego urządzenia USB zostanie przerwane, gdy głośnik zostanie wyłączony.

  • Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

  • Po odłączeniu kabla USB od głośnika po zakończeniu ładowania akumulatora koniecznie dobrze załóż nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.