Brak dźwięku z mikrofonu

  • Obróć pokrętło poziomu MIC lub pokrętło poziomu MICGUITAR, aby wyregulować głośność mikrofonu.

  • Upewnij się, że mikrofon jest włączony.

  • Upewnij się, że nie jest podłączone żadne urządzenie USB.