Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, wykonaj inicjalizację głośnika, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne.

Kiedy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk(odtwarzanie) i przycisk MEGA BASS, aż głośnik się wyłączy (5 sekund lub więcej).

Inicjalizacja głośnika została zakończona. Ustawienia takie jak głośność itp. zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

  • Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, gdy zasilanie jest wyłączone.