Ładowanie głośnika

Głośnik może pracować zasilany z gniazda ściennego, po podłączeniu załączonego przewodu zasilania, lub z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

Wskazówka

 • Jako opcje ładowania wbudowanego akumulatora głośnika dostępne są tryby „Ładowanie zwykłe” i „Battery Care”. Tryb Battery Care ogranicza maksymalną pojemność ładowania do około 90% i wydłuża żywotność akumulatora. Czas odtwarzania dostępny w tym trybie jest krótszy niż podany. W chwili zakupu głośnik ma domyślnie ustawiony tryb zwykłego ładowania.

 • Tryb Battery Care głośnika możesz włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

 1. Podłącz głośnik do gniazda sieciowego, aby go naładować.

  Podłącz gniazdo wejścia zasilania AC na głośniku do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania.

  Rozpocznie się ładowanie akumulatora i wskaźnik CHARGE zaświeci się na pomarańczowo. Ładowanie zostanie ukończone po około 3 godzinach*, a wskaźnik zgaśnie.

  * Czas wymagany do naładowania rozładowanego wbudowanego akumulatora do pełna, gdy głośnik jest wyłączony.


  Po odłączeniu przewodu zasilania od głośnika po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

  Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego, wskaźnik CHARGE zaświeci się na pomarańczowo i zgaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

 • Po naciśnięciu przycisku BATTERY z tyłu głośnika, gdy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od pozostałej mocy wbudowanego akumulatora.

  91% - 100%: „Battery Fully Charged” (Akumulator naładowany do pełna)

  81% - 90%: „Battery about 90%” (Akumulator ma około 90%)

  81% - 90% (tryb Battery Care): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery about 90%” (Tryb Konserwacja akumulatora, Akumulator naładowany do pełna, Akumulator ma około 90%)

  71% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator ma około 80%)

  61% - 70%: „Battery about 70%” (Akumulator ma około 70%)

  51% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator ma około 60%)

  41% - 50%: „Battery about 50%” (Akumulator ma około 50%)

  31% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator ma około 40%)

  21% - 30%: „Battery about 30%” (Akumulator ma około 30%)

  11% - 20%: „Battery about 20%” (Akumulator ma około 20%)

  1% - 10%: „Please Charge” (Proszę naładować)

  Wskazówka

  • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe związane z pozostałą mocą akumulatora, które będą emitowane po włączeniu głośnika.

Żywotność wbudowanego akumulatora (kiedy głośnik nie jest w trybie Battery Care i nawiązane jest połączenie BLUETOOTH)

(SRS-XP700)

 • Około 25 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 13.

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.

 • Około 20 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 13.

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienie fabryczne)

 • Około 6 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na wartość maksymalną (50).

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.

 • Około 5 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na wartość maksymalną (50).

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienie fabryczne)

(SRS-XP500)

 • Około 20 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 16.

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.

 • Około 10 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 16.

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienie fabryczne)

 • Około 6,5 godziny

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na wartość maksymalną (50).

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.

 • Około 5 godzin

  Poziom głośności głośnika jest ustawiony na wartość maksymalną (50).

  Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS. (ustawienie fabryczne)

  Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienie fabryczne)

Żywotność wbudowanego akumulatora (po ładowaniu wbudowanego akumulatora przez 10 minut)

(SRS-XP700)

10 minut ładowania daje około 3 godziny odtwarzania muzyki. (Przy założeniu, że poziom głośności głośnika jest ustawiony na 13, efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS, a funkcja oświetlenia jest wyłączona.)


(SRS-XP500)

10 minut ładowania daje około 80 minut odtwarzania muzyki. (Przy założeniu, że poziom głośności głośnika jest ustawiony na 16, efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS, a funkcja oświetlenia jest wyłączona.)


Podana powyżej żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu naszego określonego źródła muzyki.

Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Kiedy zostanie wyemitowana wskazówka głosowa „Please charge” (Proszę naładować) i wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.

Uwaga

 • Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania, maksymalna moc wyjściowa będzie mniejsza.

 • W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz załączony przewód zasilania i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

 • Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

 • Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.