Brak dźwięku/Dźwięk tylko z jednego głośnika/Zniekształcony dźwięk/Buczenie lub szumy w głośniku

 • Sprawdź, czy głośnik i podłączone urządzenie są włączone.

 • Zwiększ głośność głośnika i podłączonego urządzenia.

 • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza.

 • Upewnij się, że kabel audio i urządzenie USB są odłączone od gniazda AUDIO IN i portu PLAY/CHARGE (USB1) podczas odtwarzania w trybie BLUETOOTH.

 • Upewnij się, że kabel audio jest dobrze włożony do gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie AUDIO IN.

 • Jeśli podłączasz komputer do głośnika, upewnij się, że wyjściowy sygnał audio komputera jest ustawiony na urządzenie BLUETOOTH.

 • Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

 • Jeszcze raz wykonaj parowanie głośnika i urządzenia BLUETOOTH.

 • Jeśli urządzenie podłączone do gniazda AUDIO IN jest monofoniczne, dźwięk może być wysyłany tylko przez lewy komponent głośnika (lewy kanał).

 • Kiedy orientacja SRS-XP700 zostanie zmieniona, dwa górne głośniki wysokotonowe w orientacji poziomej lub pionowej zostaną automatycznie wybrane dla wyjściowego sygnału audio lewego i prawego kanału. Głośnik wysokotonowy z tyłu jest włączany tylko wtedy, gdy SRS-XP700 znajduje się w orientacji pionowej.

 • Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję korektora dźwięku, ustaw ją na wyłączoną.

 • Głośnik nie powinien stać w pobliżu kuchenki mikrofalowej, Wi-Fi® itp.

 • Przesuń urządzenie BLUETOOTH bliżej głośnika. Jeśli między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.

 • Jeśli wskaźnik CHARGE powoli miga, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do odpowiedniego poziomu.

 • Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być podłączone do głośnika przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą występować zakłócenia.

 • Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie zakłóceń podczas transmisji.

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, jeśli jakiekolwiek inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są podłączone do urządzenia BLUETOOTH, wyłącz to połączenie.

 • Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość odtwarzania bezprzewodowego. Jeśli twoje urządzenie jest kompatybilne z tą funkcją, wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” zamiast jakości dźwięku. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

 • Wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości odtwarzania bezprzewodowego głośnika.

 • Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center” na podłączonym urządzeniu. Jeśli nie możesz użyć najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center” lub nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i zainstaluj ją ponownie.