Wyłączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk(zasilanie).

    Wskaźnik(zasilanie) i wskaźnik(BLUETOOTH) zgasną.