Znaki towarowe

 • Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.

 • LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

 • Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.

 • Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

 • Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela firmy Microsoft.

 • Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.

 • Apple, logo Apple, iPhone, iPod touch, Mac, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
  App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.

 • Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.

  Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.

 • Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.