Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Podłączając kilka urządzeń (do 100) zgodnych z funkcją Połączenie głośników, możesz ożywić imprezę dzięki większej głośności.

Urządzenia zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.

Urządzenia* zgodne z funkcją Połączenie głośników:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* W zależności od kraju lub regionu niektóre zgodne urządzenia mogą nie być dostępne w sprzedaży.


Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

 • Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony w ramach funkcji.

  (Szczegółowe informacje o procedurze aktualizacji - patrz Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania.)

 • Upewnij się, że wszystkie głośniki do podłączenia w ramach funkcji znajdują się w zakresie 1 m.

 • Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli zostało rozpoczęte.

 1. Ustaw pierwszy głośnik.

  Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem SRS-XP700 lub SRS-XP500 jako pierwszego głośnika. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników.

  1. Naciśnij przycisk(zasilania) na głośniku.

   Wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.

  2. Podłącz urządzenie BLUETOOTH do głośnika przez połączenie BLUETOOTH.

   W zależności od typu urządzenia BLUETOOTH, które ma być podłączone, sprawdź poniższe tematy.

   Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH ®

   Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows)

   Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

   Kiedy zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)), a wskaźnik(BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  3. Naciśnij przycisk PARTY CONNECT z tyłu głośnika.

   Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik(BLUETOOTH) oraz wskaźnik PARTY CONNECT zaczną migać. Po około 6 sekundach wskaźnik PARTY CONNECT przestanie migać i będzie świecić stale z sygnałem dźwiękowym. Podczas nawiązywania połączenia dla funkcji Połączenie głośników aktywność wskaźnika(BLUETOOTH) zmienia się ze świecącego stale na miganie.

 2. Podłącz drugi lub kolejne głośniki.

  Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem SRS-XP700 lub SRS-XP500 jako drugiego głośnika. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników

  1. Naciśnij przycisk(zasilania) na głośniku.

   Wskaźnik(BLUETOOTH) włączonego głośnika miga na niebiesko.

  2. Naciśnij przycisk PARTY CONNECT.

   Usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie migać, a wskaźnik PARTY CONNECT zaświeci się, po czym wskaźnik(BLUETOOTH) zgaśnie. Wskaźnik PARTY CONNECT będzie się nadal świecił.

   Wskazówka

   • Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.

  3. Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz krokinumer 21 do 2.

   Wskazówka

   • Podłączając trzeci lub następne głośniki, podłączaj je w czasie nieprzekraczającym 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po upłynięciu 30 sekund nie można już podłączyć głośnika.

   • Jeśli chcesz dodać kolejny głośnik po zakończeniu podłączania (30 sekund lub więcej), wykonaj kroknumer 13, a następnie krokinumer 21 do 2.

   Kiedy połączenie z funkcją Połączenie głośników zostanie nawiązane, wskaźniki PARTY CONNECT na wszystkich głośnikach będą się świecić. Następnie wskaźnik(BLUETOOTH) na pierwszym głośniku przestanie migać i zacznie się świecić stale.

 3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i wyreguluj poziom głośności.

  Ze wszystkich głośników odtwarzana jest ta sama muzyka.

  Podczas regulacji głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku podłączonym do urządzenia (głośnik ustawiony jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (drugi lub kolejne głośniki) również możesz ustawić głośność na poszczególnych głośnikach.

Wskazówka

 • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz nawiązać połączenie dla funkcji Połączenie głośników lub wyłączyć funkcję Połączenie głośników.

  Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

  https://www.sony.net/smcqa/

 • Tryb oświetlenia głośnika różni się, w zależności od typu głośnika ustawionego jako pierwszy głośnik.

 • Podczas używania funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie zmienia się na SBC.

Uwaga

 • Podczas oglądania filmów przy użyciu funkcji Połączenie głośników może występować opóźnienie między sygnałem wideo i audio.

 • Kiedy głośnik znajduje się w trybie USB lub w trybie AUDIO IN, nie można używać funkcji Połączenie głośników.

  Podłączenie urządzenia USB lub urządzenia audio, takiego jak przenośne urządzenie audio, do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub do gniazda AUDIO IN na głośniku automatycznie powoduje ustawienie głośnika w trybie USB lub w trybie AUDIO IN i wyłączenie funkcji Połączenie głośników.