Słuchanie muzyki z urządzenia USB

Głośnik obsługuje następujące formaty plików audio:

 • MP3: rozszerzenie pliku [.mp3]

 • WMA: rozszerzenie pliku [.wma]

 • WAV: rozszerzenie pliku [.wav]

 1. Podłącz urządzenie USB do portu PLAY/CHARGE (USB1).

 2. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby rozpocząć odtwarzanie.

  Możesz używać aplikacji „Sony | Music Center” do operacji odtwarzania lub łatwego wybierania muzyki z listy utworów na urządzeniu USB.

  Za pomocą przycisku na głośniku możesz wykonać również następujące operacje:

  • Wstrzymanie odtwarzania

   Podczas trwającego odtwarzania naciśnij przycisk(odtwarzanie). Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk jeszcze raz.

  • Przeskakiwanie do następnego utworu

   Podczas trwającego odtwarzania dwukrotnie szybko naciśnij przycisk(odtwarzanie).

  • Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu

   Podczas trwającego odtwarzania szybko naciśnij 3 razy przycisk(odtwarzanie).

 3. Naciśnij przycisk -/+ (głośność), aby ustawić głośność.

Uwaga

 • Głośnik nie odtwarza plików audio na urządzeniu USB w następujących przypadkach:

  • Gdy łączna liczba plików dźwiękowych na urządzeniu USB przekracza 2 000.

  • Gdy liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 300, włącznie z folderem „ROOT” i pustymi folderami.

   Powyższe liczby różnią się, w zależności od struktury plików i folderów. Na urządzeniu USB zawierającym pliki audio nie należy zapisywać plików różnych typów ani zbędnych folderów.

 • Głośnik może odtwarzać pliki audio znajdujące się w podfolderach maksymalnie do 8. poziomu.

 • Foldery nie zawierające żadnych plików audio są pomijane podczas odtwarzania.

 • Jeśli faktyczna zawartość pliku o obsługiwanym rozszerzeniu pliku nie jest taka jak powinna być, odtworzenie takiego pliku może spowodować emitowanie szumów przez głośnik lub usterkę głośnika.

 • Kiedy urządzenie USB jest podłączone do portu PLAY/CHARGE (USB1), priorytet ma wyjściowy sygnał audio wysyłany przez port USB, a wyjściowe sygnały audio z urządzenia BLUETOOTH i urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN są wyłączone. W zależności od stanu połączenia BLUETOOTH wskaźnik(BLUETOOTH) na głośniku świeci się lub miga na niebiesko. Nie oznacza to usterki.

 • Kiedy do głośnika jest podłączone urządzenie USB, możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH podłączonego przez połączenie BLUETOOTH lub z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN, wybierając na przykład [My Library] w aplikacji „Sony | Music Center”.