Wybieranie jakości odtwarzania strumienia dźwięku BLUETOOTH (kodek)

Dla ustawienia jakości odtwarzania strumienia dźwięku BLUETOOTH dostępne są jako opcje tryby „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. „Priorytet dla jakości dźwięku” umożliwia korzystanie z ustawień odtwarzania nie tylko SBC, ale również AACLDAC, aby można było cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem przez połączenie BLUETOOTH, natomiast tryb „Priorytet dla stabilności połączenia” zapewnia stabilniejsze strumieniowanie dźwięku BLUETOOTH. Ustawieniem domyślnym jest „Priorytet dla jakości dźwięku”.

Obsługiwane kodeki

 • Priorytet dla jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek jest automatycznie wybierany z opcji AAC, LDACSBC.

 • Priorytet dla stabilności połączenia: Wybrana jest opcja SBC.

 1. Podłącz głośnik do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania.

  Uwaga

  • Nie włączaj głośnika. Przed zmianą jakości dźwięku upewnij się, że głośnik jest wyłączony.

 2. Zmień jakość dźwięku.

  Za pomocą przycisków głośnika

  1. Trzymając przycisk + (głośność), naciśnij przycisk(BLUETOOTH), aż wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko.

   Kiedy ustawienie zostanie zmienione na tryb „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik(BLUETOOTH) zamiga 3 razy na niebiesko.

   Kiedy ustawienie zostanie zmienione na tryb „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik(BLUETOOTH) zamiga dwa razy na niebiesko.

  Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center

  1. Naciśnij przycisk(zasilania), aby włączyć głośnik.

   Wskazówka

   • Wykonywanie operacji głośnika przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center” jest możliwe nawet wtedy, gdy głośnik jest zasilany z wbudowanego akumulatora.

  2. Sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH, takim jak smartfon.

   Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)).

  3. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.

   Music Center

  4. Dotknij [SRS-XP700] lub [SRS-XP500].

  5. Dotknij [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] i wybierz jako kodek [Priority on Sound Quality] lub [Priority on Sound Connection].

Uwaga

 • W trybie [Priority on Sound Quality] mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku, w zależności od ustawienia urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku należy zmienić tryb głośnika na [Priority on Sound Connection].