Słuchanie dźwięku z gitary

Po podłączeniu gitary do gniazda MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) na głośniku można słuchać dźwięku z gitary. Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do gniazda MIC1 (Φ 6,3 mm) na głośniku można jednocześnie grać na gitarze i śpiewać.

  1. Obróć pokrętło poziomu MICGUITAR w stronę MIN, aby zmniejszyć głośność gitary.
  2. Podłącz gitarę do gniazda MIC2/GUITAR na głośniku za pomocą kabla instrumentalnego do podłączania gitary (dostępnego w sprzedaży).

  3. Naciśnij przycisk GUITAR na głośniku.

    Wskaźnik GUITAR zaświeci się na biało.

  4. Ustaw odpowiednią głośność gitary, grając na gitarze.

    Dźwięk gitary będzie wysyłany przez głośnik.

Wyjście głośnika z trybu gitary

Naciśnij jeszcze raz przycisk GUITAR na głośniku.

Uwaga

  • Przed odłączeniem gitary od głośnika obróć pokrętło poziomu MICGUITAR w stronę „MIN”, aby zmniejszyć głośność gitary.

  • Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja Auto Standby jest wyłączona.