Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośnikami (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 głośniki SRS-XP700 lub SRS-XP500. Po połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH można uzyskać znacznie dynamiczniejszy dźwięk.

2 głośniki połączone przez połączenia BLUETOOTH odtwarzają dźwięk stereo, gdzie 1 głośnik odtwarza dźwięk przez prawy kanał (po prawej stronie), a drugi odtwarza dźwięk przez lewy kanał (po lewej stronie).

W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik jest zgodny z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z wersją iOS 9.x lub starszą.


Połączenie dla funkcji Parowanie stereo można nawiązać lub rozłączyć przez aplikację „Sony | Music Center”.

Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

https://www.sony.net/smcqa/

Uwaga

  • Kiedy głośnik znajduje się w trybie USB lub w trybie AUDIO IN, nie można używać funkcji Parowanie stereo.

    Podłączenie urządzenia USB lub urządzenia audio, takiego jak przenośne urządzenie audio, do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub do gniazda AUDIO IN na głośniku automatycznie powoduje ustawienie głośnika w trybie USB lub w trybie AUDIO IN i wyłączenie funkcji Parowanie stereo.

  • Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność głośnika i urządzenia BLUETOOTH lub zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH przed nawiązaniem połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.

Wskazówka

  • Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz głośnik w ciągu 1 minuty. Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH pozostanie włączona na obu głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie spowoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo.