Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Kiedy funkcja BLUETOOTH głośnika jest ustawiona na włączoną, z głośnikiem można połączyć się ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.

W momencie zakupu tryb jest ustawiony na włączony.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk - (głośność) i przycisk(BLUETOOTH) przez 5 sekund.

  Wskaźnik(BLUETOOTH) zgaśnie i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na wyłączoną.

  Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku - (głośność) i przycisku(BLUETOOTH) przez 5 sekund wskaźnik(BLUETOOTH) włączy się i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na włączoną.

Wskazówka

 • W przypadku urządzenia połączonego wcześniej za pomocą połączenia BLUETOOTH głośnik zostanie ponownie podłączony, gdy jego funkcja BLUETOOTH zostanie włączona, o ile funkcja BLUETOOTH danego urządzenia pozostanie włączona.

Uwaga

 • Kiedy funkcja BLUETOOTH jest ustawiona na wyłączoną, nie można wykonywać następujących operacji:

  • Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

  • Używanie aplikacji „Sony | Music Center”.

  • Zmiana kodeków audio BLUETOOTH.