Restartowanie głośnika

W przykładowych poniższych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk(zasilanie) przez około 8 sekund, aby zrestartować głośnik.

  • Głośnik nie działa po włączeniu.

  • Głośnik nie działa po rozwiązaniu problemów z parowaniem.

    itd.

Głośnik zostanie wyłączony podczas procesu restartowania, a następnie ponownie włączony po zakończeniu procesu.

Uwaga

  • Restartowanie głośnika nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu.
  • Restartowanie głośnika może spowodować zmianę ustawień głośności, funkcji lub dźwięku.