Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS Catalina (wersja 10.15)

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.

 • Podłącz głośnik do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.

 • Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie.

 • W zależności od komputera, włącz wbudowany adapter BLUETOOTH.

  Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH lub czy twój komputer posiada wbudowany adapter BLUETOOTH, sprawdź to w instrukcji obsługi komputera.

 • Ustaw głośnik komputera na włączony.

  Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

  • Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:

 1. Włącz głośnik.

 2. Sprawdź, czy wskaźnik(BLUETOOTH) jest aktywny.

  Jeśli wskaźnik miga podwójnie

  Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), po włączeniu głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do punktunumer 4.

  Jeśli wskaźnik miga powoli

  Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które zostały wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 4.

   W zależności od urządzenia BLUETOOTH, głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

  Jeśli wskaźnik się świeci

  Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

  Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które zostały wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 4.

 3. Naciśnij przycisk(BLUETOOTH).

  Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) i wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

 4. Znajdź głośnik na komputerze.
  1. Kliknij [(System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

  2. Wybierz [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] na ekranie Bluetooth, a następnie kliknij [Pair].

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

  Kiedy zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)), a wskaźnik(BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od krokunumer 3.

 6. Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] z [Output Device].

  Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

Wskazówka

 • Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.

 • Z głośnikiem mogą być połączone jednocześnie 2 urządzenia BLUETOOTH. Kiedy odtwarzanie rozpocznie się na jednym urządzeniu, podczas gdy odtwarzanie muzyki trwa na innym urządzeniu, głośnik przełączy źródło audio z urządzenia wcześniejszego na późniejsze i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia źródłowego (połączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktunumer 3.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.

   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane nowe urządzenie, urządzenie sparowane najdawniej zostanie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.

  • Inicjalizacja głośnika została zakończona.

   Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

 • Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

 • Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z połączenia z kilkoma urządzeniami.