Włączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk(zasilanie).

    Wskaźnik(zasilanie) zaświeci się na zielono i wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie powoli migać na niebiesko.

    Kiedy głośnik nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik(BLUETOOTH) będzie podwójnie migać na niebiesko.