Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Parowanie stereo

  • Po podłączeniu 2 głośników SRS-XP700 lub SRS-XP500 wykonaj procedurę parowania między urządzeniem BLUETOOTH a głośnikiem, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko.