Wyłączanie funkcji Połączenie głośników

Aby wyłączyć wszystkie połączenia i wyjść z funkcji Połączenie głośników

Na głośniku ze świecącym wskaźnikiem(BLUETOOTH) (głośnik ustawiony jako pierwszy) naciśnij i przytrzymaj przycisk PARTY CONNECT, aż usłyszysz sygnał i wskaźnik PARTY CONNECT zgaśnie.

  • Podłączenie urządzenia audio, takiego jak przenośne urządzenie audio, do gniazda AUDIO IN na głośniku ze świecącym wskaźnikiem(BLUETOOTH) (głośniku ustawionym jako pierwszy), automatycznie powoduje ustawienie głośnika w trybie AUDIO IN i wyłączenie funkcji Połączenie głośników.

Aby wyłączyć tylko głośnik 1

Na głośniku, na którym chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośników (głośniku ustawionym jako drugi lub kolejny) naciśnij i przytrzymaj przycisk PARTY CONNECT, aż usłyszysz sygnał i wskaźnik PARTY CONNECT zgaśnie.

  • Podłączenie urządzenia USB lub urządzenia audio, takiego jak przenośne urządzenie audio, do portu PLAY/CHARGE (USB1) lub do gniazda AUDIO IN na głośniku, na którym chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośników (głośniku ustawionym jako drugi lub kolejny) automatycznie powoduje ustawienie głośnika w trybie USB lub w trybie AUDIO IN oraz wyłączenie funkcji Połączenie głośników na tym głośniku.

Wskazówka

  • Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz nawiązać połączenie dla funkcji Połączenie głośników lub wyłączyć funkcję Połączenie głośników.