Uwagi na temat właściwości wodoodpornych

Właściwości wodoodporne głośnika

Głośnik z prawidłowo zamkniętą nakładką posiada specyfikację wodoodporności IPX4 *1 określoną przez „Stopień ochrony przed natryskiwaniem wodą” IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)*2”. Nie oznacza to jednak, że głośnik jest całkowicie wodoszczelny. Nie upuszczać głośnika do gorącej wody w wannie ani celowo nie używać go w wodzie.

Ciecze, których dotyczą specyfikacje właściwości wodoodpornych

Dotyczą woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa
Nie dotyczą płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda słona itd.)

*1 Głośnik zachowuje swoje właściwości podczas opryskiwania wodą z każdego kierunku. Oznacza to, że wewnątrz głośnika nie ma żadnego śladu wody po 10-minutowym teście z wodą w ilości 10 l/min, natryskiwaną z odległości od 300 mm do 500 mm w każdym kierunku.

*2 Załączone akcesoria i złącza głośnika (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) nie są wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko powstania ognia lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania z jednego ze złączy (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Nie umieszczać na głośniku wazonu ani żadnego innego pojemnika wypełnionego cieczą.


Działanie wodoodporne głośnika zostało sprawdzone na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Awarie spowodowane zanurzeniem w wodzie wynikającym z nieprawidłowego użytkowania przez klienta nie są objęte gwarancją.

Aby nie obniżać właściwości wodoodpornych

Sprawdź poniższe punkty i używaj głośnika w prawidłowy sposób.

  • Głośnik nie jest odporny na ciśnienie wody. Nie umieszczać głośnika w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do awarii.

  • Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.

  • Ostrożnie obchodzić się z nakładką (). Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie zostanie całkowicie zamknięta, właściwości wodoodporne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika, gdy do głośnika dostanie się woda.

    Ilustracja głośnika dla zlokalizowania nakładki