Dial Setup

Môžete vymeniť funkcie predného /zadného ovládača.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Dial Setup] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Tv Av:
Predný ovládač sa používa na zmenu rýchlosti uzávierky a zadný ovládač na zmenu hodnoty clony.
Av Tv:
Predný ovládač sa používa na zmenu hodnoty clony a zadný ovládač na zmenu rýchlosti uzávierky.

Poznámka

  • Funkcia [Dial Setup] sa aktivuje po nastavení režimu snímania na „M“.