Record Setting (videozáznam)

Zvolí sa snímková frekvencia a prenosová rýchlosť pre snímanie videozáznamov.

 1. MENU(Camera Settings2) → [Record Setting] → požadované nastavenie.
  • Čím vyššia je rýchlosť snímania, tým vyššia je kvalita obrazu.

Podrobnosti položky ponuky

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
30p 100M/25p 100M Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M * Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p).
24p 60M * Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p).

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S HD]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
60p 50M/50p 50M Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Približne 25 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Približne 16 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M * Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa zrýchlené videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p). Môžete snímať videozáznamy s frekvenciou 120 snímok za sekundu alebo 100 snímok za sekundu.
 • Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené videozáznamy pomocou kompatibilných zariadení na úpravu obrazových záznamov.
120p 60M/100p 60M Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa zrýchlené videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p). Môžete snímať videozáznamy s frekvenciou 120 snímok za sekundu alebo 100 snímok za sekundu.
 • Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené videozáznamy pomocou kompatibilných zariadení na úpravu obrazových záznamov.

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Maximálne 24 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Priemerne približne 17 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).

Poznámka

 • Vytvorenie disku so záznamom vo formáte AVCHD z videozáznamov, ktoré sa nasnímali s [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ako [Record Setting] trvá dlhý čas, pretože sa konvertuje kvalita obrazu videozáznamov. Ak chcete uložiť videozáznamy bez ich konverzie, použite disk Blu-ray.
 • [120p]/[100p] nie je možné zvoliť pre nasledujúce nastavenia.
  • [Intelligent Auto]
 • Pri snímaní videozáznamov vo formáte XAVC S 4K s [APS-C/Super 35mm] nastaveným na [Auto] sa zorný uhol zúži. Keď sa [Record Setting] nastaví na [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]* alebo [24p 60M]* počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S 4K, zorný uhol bude ekvivalentný približne 1,6- násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve. Keď sa [Record Setting] nastaví na [30p 100M] alebo [30p 60M] počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S 4K, zorný uhol bude ekvivalentný približne 1,8- násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

  * Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC