Vloženie/vybratie pamäťovej karty

Vysvetľuje spôsob vloženia pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do výrobku.

  1. Otvorte kryt pamäťovej karty.

  2. Vložte kartu SD do slotu 1.
    • Pri použití dvoch pamäťových kariet vložte druhú pamäťovú kartu do slotu 2.

    • Vložte pamäťovú kartu so stranou kontaktov smerujúcou k vám tak, aby zacvakla na miesto.

    Typy pamäťových kariet, ktoré je možné vložiť do slotov na pamäťové karty

    Slot 1 (horný) aj slot 2 (dolný) podporujú len pamäťové karty SD (kompatibilné s UHS-II).

    • Tento fotoaparát nepodporuje médiá Memory Stick.
  3. Zatvorte kryt.

Rada

  • Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.
  • Slot na pamäťovú kartu na zaznamenávanie môžete zmeniť voľbou MENU (Setup)[Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media].
  • Ak chcete zaznamenať rovnaký záber na dve pamäťové karty súčasne alebo roztriediť zaznamenané zábery do dvoch slotov na pamäťové karty podľa typu záberov (statický záber/videozáznam), zvoľte MENU (Setup) → [Rec. Media Settings][Recording Mode].

Vyberanie pamäťovej karty

Otvorte kryt pamäťovej karty a uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti a potom jedným jemným potlačením pamäťovej karty ju vyberte.