Informácie o miere zväčšenia prostredníctvom zoomu

Miera priblíženia, ktorá sa použije v kombinácii so zoomom objektívu, sa zmení podľa zvolenej veľkosti záberu.

Keď je [Aspect Ratio] [3:2]

Zoom Setting JPEG Image Size Celé obrazové pole/APS-C Miera priblíženia
Optical zoom only (vrátane inteligentného zoomu) L - -
M Celé obrazové pole Približne 1,5×
APS-C Približne 1,3×
S Celé obrazové pole Približne 2×
APS-C Približne 2×
ClearImage Zoom L Celé obrazové pole Približne 2×
APS-C Približne 2×
M Celé obrazové pole Približne 3×
APS-C Približne 2,6×
S Celé obrazové pole Približne 4×
APS-C Približne 4×
Digital Zoom L Celé obrazové pole Približne 4×
APS-C Približne 4×
M Celé obrazové pole Približne 6,1×
APS-C Približne 5,3×
S Celé obrazové pole Približne 8×
APS-C Približne 8×