Vertikálny grip

Môžete pripojiť vertikálny grip (predáva sa osobitne) k tomuto výrobku a snímať zábery s vertikálnou orientáciou. Pri pripájaní vertikálneho gripu najprv odstráňte kryt batérie.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie vertikálneho gripu.

Spôsob odstránenia krytu batérie

Potiahnite poistný prvok krytu batérie (A) v smere šípky a potom odstráňte kryt batérie.

Spôsob pripevnenia krytu batérie

Vložte hriadeľ na jednej strane krytu batérie na miesto pripevnenia a potom zatlačte kryt batérie pripevnením hriadeľa na opačnej strane.

  • Odstránený kryt batérie môžete pripevniť k vertikálnemu gripu, aby sa nestratil.
  • Keď je vertikálny grip pripojený k tomuto výrobku, stav batérie sa bude zobrazovať ako .

Rada

  • Akumulátor vnútri vertikálnej rukoväti sa dá nabíjať počas pripojenia vertikálnej rukoväti k fotoaparátu.
    Vypnite fotoaparát a pripojte ho k zariadeniu, ako je počítač, pomocou USB kábla.
  • Použite kábel USB Type-C (je súčasťou dodávky) alebo štandardný USB kábel.

Poznámka

  • Montážny adaptér LA-EA2/LA-EA4 (predáva sa osobitne) a vertikálna rukoväť nie sú skonštruované na súčasné pripojenie. Ak ich pripojíte súčasne, priestor medzi montážnym adaptérom a vertikálnou rukoväťou sa zúži, čo sťaží držanie fotoaparátu.