Phase Detect. Area

Nastavenie možnosti zobrazenia oblasti automatického zaostrovania s fázovou detekciou.

  1. MENU (Camera Settings1)[Phase Detect. Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazenie oblasti automatického zaostrovania s fázovou detekciou.
Off:
Oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou sa nezobrazí.

Poznámka

  • Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou je dostupné len pri kompatibilných objektívoch. Ak je pripojený nekompatibilný objektív, nebude možné použiť automatické zaostrovanie s fázovou detekciou. Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou nemusí fungovať ani s niektorými kompatibilnými objektívmi, ako sú napríklad objektívy zakúpené v minulosti, ktoré neboli aktualizované. Podrobnosti o kompatibilných objektívoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
  • Pri použití montážneho adaptéra LA-EA2 alebo LA-EA4 (predáva sa osobitne) na pripojenie objektívu A-Mount (predáva sa osobitne) sa automatické zaostrovanie s fázovou detekciou tohto výrobku nedá použiť.
  • Pri snímaní záberov s veľkosťou APS-C pomocou objektívu kompatibilného s veľkosťou pokrývajúcou celé obrazové pole sa oblasť automatického zaostrovania s fázou detekciou nezobrazí.
  • Pri snímaní videozáznamov sa oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou nezobrazí.