Pripojenie k počítaču

 1. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
 2. Zapnite fotoaparát a počítač.
 3. Skontrolujte, či [USB Connection] v rámci (Setup) je nastavené na [Mass Storage].
 4. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla (A).

  • Pri prvom pripojení fotoaparátu k počítaču sa môže proces rozpoznávania fotoaparátu spustiť v počítači automaticky. Počkajte, kým sa tento proces nedokončí.
  • Ak pripojíte výrobok k počítaču pomocou USB kábla, keď je [USB Power Supply] nastavené na [On], napájanie sa bude privádzať z počítača. (Východiskové nastavenie: [On])
  • Použite kábel USB Type-C (je súčasťou dodávky) alebo štandardný USB kábel.
  • Použite počítač kompatibilný s USB 3.2 a kábel USB Type-C (je súčasťou dodávky) na dosiahnutie komunikácie s vyššou rýchlosťou.

Poznámka

 • Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neaktivujte z kľudového režimu, keď je medzi počítačom a fotoaparátom zriadené USB pripojenie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača, alebo jeho aktiváciou z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.