TC/UB Disp. Switch

Umožňuje zobraziť časový kód (TC) a používateľský bit (UB) videozáznamu stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [TC/UB Disp. Switch].

  1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key], [Custom Key] alebo [Custom Key] → priraďte funkciu [TC/UB Disp. Switch] požadovanému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [TC/UB Disp. Switch].
    • Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie monitora prepne z počítadla času snímania videozáznamu → časový kód (TC) → používateľský bit (UB) v uvedenom poradí.