Wi-Fi Settings: Display Wi-Fi Info.

Zobrazia sa informácie o Wi-Fi týkajúce sa fotoaparátu, ako sú adresa MAC, IP adresa atď.

  1. MENU (Network) → [Wi-Fi Settings] [Display Wi-Fi Info.].

Rada

  • Informácie okrem adresy MAC sa zobrazia za nasledujúcich podmienok.
    • [FTP Function] v rámci [FTP Transfer Func.] je nastavená na [On], pričom je zriadené pripojenie Wi-Fi.
    • [PC Remote] je nastavené na [On] a [PC Remote Cnct Method] je nastavené na [Wi-Fi Access Point] v rámci [PC Remote Function], pričom je zriadené pripojenie Wi-Fi.