Anti-flicker Shoot. (statický záber)

Zistí sa blikanie zapríčinené zdrojmi umelého osvetlenia, ako je žiarivkové osvetlenie, a načasuje sa snímanie záberov do momentu, keď bude mať blikanie menší vplyv.

Táto funkcia zmenšuje rozdiely v expozícii a farebných tónoch spôsobené blikaním, a to medzi hornou a spodnou oblasťou záberu nasnímaného vysokou rýchlosťou uzávierky a počas nepretržitého snímania.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Anti-flicker Shoot.][On].
 2. Stlačte tlačidlo spúšte do polovice a potom nasnímajte záber.
  • Výrobok zisťuje výskyt blikania pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vplyvy spôsobené blikaním sa nepotlačia.
On:
Potlačia sa vplyvy spôsobené blikaním. Keď fotoaparát zistí blikanie počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice, zobrazí sa (ikona blikania).

Rada

 • Farebné tóny výsledného záberu sa môžu meniť, keď nasnímate rovnakú scénu pomocou rôznej rýchlosti uzávierky. Ak k tomu dôjde, odporúčame, aby ste snímali v režime [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure] s pevne nastavenou rýchlosťou uzávierky.
 • Môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla AF-ON (AF On).
 • Môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON (AF On) aj v režime manuálneho zaostrovania.

Poznámka

 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], dôjde k zníženiu kvality obrazu živého náhľadu.
 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], použiteľná oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou pre snímanie s pokrytím celého obrazového poľa sa zmenší.
 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], môže sa mierne predĺžiť oneskorenie spúšte. V režime nepretržitého snímania sa rýchlosť snímania môže spomaliť alebo sa môže stať, že intervaly medzi zábermi budú nepravidelné.
 • Fotoaparát zistí blikanie len vtedy, keď je frekvencia zdroja svetla 100 Hz alebo 120 Hz.
 • Fotoaparát nedokáže zistiť blikanie, a to v závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní, ako je napríklad tmavé pozadie.
 • Dokonca aj keď fotoaparát zistí blikanie, vplyvy spôsobené blikaním sa nemusia dostatočne potlačiť, a to v závislosti od zdroja svetla alebo situácie pri snímaní. Odporúčame vopred zhotoviť skúšobné zábery.
 • [Anti-flicker Shoot.] nie je dostupná pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • Snímanie pri osvetlení bielou žiarovkou
  • [Silent Shooting]
  • Režim snímania videozáznamov.
 • Farebné tóny výsledného záberu sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia [Anti-flicker Shoot.].