Cont. Shooting

Počas stlačeného tlačidla spúšte sa budú nepretržite snímať zábery.

 1. Zvoľte / (Drive Mode) ovládacieho kolieska → [Cont. Shooting].
  • Nepretržité snímanie môžete nastaviť aj voľbou MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
 2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Continuous Shooting: Hi+ :
Nasnímajú sa zábery nepretržite s maximálnou rýchlosťou počas podržania stlačeného tlačidla spúšte.
Continuous Shooting: Hi / Continuous Shooting: Mid/ Continuous Shooting: Lo:
Objekty sa budú ľahšie sledovať, pretože sa daný objekt zobrazuje v reálnom čase na monitore alebo v hľadáčiku počas snímania.

Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať pri nepretržitom snímaní

V nasledujúcej tabuľke je uvedený odhadovaný počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať s [Drive Mode] nastaveným na [Continuous Shooting: Hi+]. Tieto počty sa môžu meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.


[JPEG Image Size]: [L:60M]

JPEG Fine Približne 68 záberov
JPEG Extra fine Približne 68 záberov
RAW (Komprimovaný formát RAW) Približne 68 záberov
RAW & JPEG (Komprimovaný formát RAW)* Približne 68 záberov
RAW (Nekomprimovaný formát RAW) Približne 30 záberov
RAW & JPEG (Nekomprimovaný formát RAW)* Približne 30 záberov

* [JPEG Quality] keď je zvolený formát [RAW & JPEG]: [Fine]

Rada

 • Aby sa nepretržite nastavovali zaostrenie a expozícia počas nepretržitého snímania, vykonajte nasledujúce nastavenie:
  • [Focus Mode]: [Continuous AF]
  • [AEL w/ shutter]: [Off] alebo [Auto]

Poznámka

 • Rýchlosť snímania počas nepretržitého snímania sa spomalí, keď sa [RAW File Type] nastaví na [Uncompressed].
 • Rýchlosť snímania počas nepretržitého snímania sa spomalí, keď sa [e-Front Curtain Shutter] nastaví na [Off] v režime [Continuous Shooting: Hi], [Continuous Shooting: Mid] alebo [Continuous Shooting: Lo].
 • Keď je clonové číslo väčšie ako F11 v režime [Continuous Shooting: Hi+], [Continuous Shooting: Hi] alebo [Continuous Shooting: Mid], zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere.
 • Snímaný objekt sa nebude zobrazovať v reálnom čase na monitore či v hľadáčiku pri snímaní v režime [Continuous Shooting: Hi+].
 • Rýchlosť nepretržitého snímania sa pri snímaní s bleskom zníži.